MammaMias Familjedaghem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Välkommen

    

Välkommen

Presentation

Maria heter jag och driver Mammamias familjedaghem som jag startade -96 . Jag har tidigare utbildat mig som barnskötare och jobbat många år på förskola.

Att få möjlighet att ge barn hemkänsla, trygghet, gemenskap och omtanke är något som ligger mig varmt om hjärtat.

Att se varje enskillt barn och deras egna behov och att låta dom utvecklas till självständiga egna individer brinner vi för.

Vi tycker också att det är viktigt att ge barnen tid att leka i deras egna fantasivärld där man också får lära sig det sociala samspelet, visa hänsyn, turordning, empati mm.

Vi arbetar mycket med begreppet vardagspedagogik och planerat lärande/samlingar. I leken sker lärandet så låt barnen leka in kunskapen. 

Att jobba med ett mindre antal barn i gruppen ger oss möjligheten att göra mycket spännande aktiviteter. Jag har 2 st som jobbar hos Mammamias, Erica som  jobbar 100% och Louise som jobbar 75% världens bästa tjejer. När vi är 3 som jobbar i gruppen har vi också möjlighet till att dela på barnen och göra saker ålderanpassat.

Jag samarbetar med Skogsbacken och Lekbackens  familjedaghem. Vi träffas med både planerade och spontana aktivteter där barnen även får ta del av att  vara i en större grupp.

 Maria Rosenlund