MammaMias Familjedaghem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Välkommen

    

Välkommen

     Presentation av Babblarna

          som bor ivåran babbel hörna

 

Bobbo: Rörelse expert (vikten av förståelse att värna om sin hälsa och välbefinnande, kroppsuppfattning, motorik, kordinationsförmåga mm)

Diddi: En kreativ skapare: (vikten av att alla utevckar sin skapande förmåga i tankar upplevelser i utrycksform, bild mm)

Dadda: Natur och teknik kunnig (Utveckla sin förståelse för naturvetenskapsamband med natur,växter och djur mm)

Doddo: Värdegrund expert (Strävar efter att barn utvecklar sin förmåga att utrycka tankar och åsikter)

Babba: Språk kunnig (Att barnen utveckar sitt Talspråk, Ordförråd, berätta, fråga kommunicera, argumentera, mm)

Bibbi: Mattematiker (utveckla sin förståelse för rum, form, begrepp  ,läge och riktning, tid, mm)