MammaMias Familjedaghem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Välkommen

    

Välkommen

                 

                  Höst och Vår 2019-2020

 

* Vi kommer att jobba med ett för oss nytt pedagogiskt material (Vanimeli får en ny vän) som är ispirerat av barnkonventionen, vi får även med årstider,djur och natur, som vi jobbat med tidigare

Lite kort om Barnkonventionens huvudprinciper

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras

- Barnets bästa, ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet

- Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas

- Barn har rätt att utrycka sina åsikter och få dom beaktade i alla frågor som berör dem, när åsikterna är beaktade tar man hänsyn till ålder och mognad

 

 

 Vi kommer även jobba med

* form och färg

*  5 åringarna kommer gå Hitta vilse kurs med i samarbete med skogsbacken och Lekbackens fdh

* 3 och 4 åringarna kommer ha planerad verksamhet i samarbete med Skogsbacken och Lekbackens fhd

* Mycket utevistelse

* Rörelse, i form av Mini röris, Musse pigg gympa, Yoga

* Avslappning och vila med meditations sagor och sagor

* Vi leker oss till ett lättare lärande som matte begrepp, naturvetenskap 

* Ute i skog och natur

* Familje samverkan som Drop in fika för Baka för Bris, Julfest

 

 * När tilfälle ges : 

* Teater

* Bokbussen

* Knatte bio

* Öppna föskolan 

* Spontana utflykter